Faddia is een speelse freelance designer.

Ik bedenk graag creatieve, uitdagende en inspirerende

oplossingen voor een sociale en duurzame wereld.